utrzymanie ruchu

Analiza elementów maszyn pod kątem wykrycia końca ich przydatności jest podstawą utrzymania ruchu. Należy pamiętać by planowane przestoje linii produkcyjnych wykorzystywać do analizy zużycia. Komponenty wykazujące oznaki nadmiernej eksploatacji mądrze jest poddać ekspresowym pomiarom i procesom inżynierii odwrotnej. Po powrocie wymiarowanych elementów do maszyn następuje ponowne uruchomienie linii, a nowe elementy zostają wykonane z uwzględnieniem przyczyn zużycia pierwowzorów. W przypadku tego elementu od momentu wymontowania z maszyny do wykonania projektu oraz ponownego założenia na maszynie minęły trzy godziny.